گلـــــــخونــــــــــهـــ


خاموش کردم توی لیوانت خدایم را ...

Ask me anything

tabip sen elleme benim yarami
beni bu dertlere salani getir
kabul etmem bir gun eksik olursa
benden bu omrumu calani getir
git ara bul getir,saclarini yol getir

bir kor oldu govunuyor ozumde
name name iniliyor sazimda
dunyayi verseler yoktur gozumde
dili bulbul kasi kemani getir
git ara bul getir,saclarini yol getir

merhamet etmiyor gözün yasina
sen derman arama bosu bosuna
ölür isem mezarimin basina
hayatima sebep olani getir
git ara bul getir saçlarini yok getir

yoksulun derdine dermani getir
git ara bul getir saclarini yol getir

benden bu ömrümü calani getir
git ara bul getir saclarini yolgetir

Tagged: SoundCloudM.Selim

Source: SoundCloud / M.Selim

Music : Shahin Najafi
Lyric : Faramarz Doaiee
Arrangement : Majid Kazemi
Artwork design : Ali Baghban


بیه مره یاری بدن
اگر دینی همش خودا خودا می حرفه تی عشق وسی کی همه جا می حرفه
بیا مره یاری بدن می دیل دیل داری بدن
کی زندگی همش غمه ایدونیا غم می همدمه
ننی چجور غم دارمه تره می ور کم دارم
می ارزو می دیل خوشی هنه کی تو بئی نیشی
ا حرفه باز بوگوفتمه فرس مره بوسختمه چره نئیی تو
بئی دوباره پا گیرم تی دستانه حنا گیرم اگر بئی تو

Tagged: SoundCloudShahinNajafiFusionFaramarz doaieemajid kazemibia

Source: SoundCloud / ShahinNajafi

IRANIAN RADIO .CHEHRAZI • 

SOCIAL POADCAST-RADIO 

رادیو چهرازی خیلی متفاوته .هم تلخ هم شیرین هم شور و هم ترش اما بی مزه نیست ..پراز حس های خوب برای غربت نشینان و آنان که در وطن میسوزند و میسازند

Tagged: SoundCloudRadiochehraziPodcast

Source: SoundCloud / Radiochehrazi

Radio CHehrazi ..Listen to Iranian Radio

Tagged: SoundCloudRadiochehraziBlues

Source: SoundCloud / Radiochehrazi

http://www.gooshe.net/?p=11979

Tagged: SoundCloudGooshe4ترومپت

Source: SoundCloud / Gooshe4

The members of the Blueberry Jazz band are :

Karen Navarsartian (Leader & Pianist)
Hamid Abolghasemi (Guitarist)
Soheil Moradi (Double Bass)
Kaveh (Drummer)

Tagged: SoundCloudblueberryjazzbandJazziranianblueberry

Source: SoundCloud / blueberryjazzband

به ندای آزادی و صلح گوش کن و عاشق باش →

 

از جمادی مُردم و نامی شدم 

 

 وز نما مُردم به حیوان سرزدم

 

مُردم از حیوانی و آدم شدم 

 

 پس چه ترسم؟ کی ز مردن کم شدم؟

 

حملهٔ دیگر بمیرم از بشر 

 

تا برآرم از ملائک بال و پر

 

وز ملک هم بایدم جستن ز جو 

 

 کل شیء هالک الا وجهه

 

بار دیگر از ملک پران شوم 

 

 آنچه اندر وهم ناید آن شوم

 

پس عدم گردم عدم چو ارغنون 

 

گویدم کانا الیه راجعون

 

I died as a mineral and became a plant
I died as plant and rose to animal
I died as animal and I was Man
Why should I fear? When was I less by dying?
Yet once more I shall die as Man, to soar
With angels bless’d; but even from angelhood
I must pass on: all except God doth perish
When I have sacrificed my angel-soul
I shall become what no mind e’er conceived
Oh, let me not exist! for Non-existence
Proclaims in organ tones

To Him we shall return

Tagged: Molanairaniranianpoemartpeacelovepoema

♥

Source: gaydirectioner

Source: electiones